مصرف ویتامین c و روی در تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بیماری های عفونی در کودکان موثر است