کمبود روی در کودکان زیر دوسال و کمبود ویتامین A در خانم های باردار