کلسیم، منیزیم و ویتامین های B6 و B12 در آرامش اعصاب و تنظیم خواب موثر هستند