خوراکی‌هایی مفید برای پیشگیری از دیابت و فشارخون بالا