ویتامین دی احتمال حمله های شدید آسم را کاهش می‌دهد